Ildsjelene i Personskadeforbundet LTN Harstad og omegn lokallag har lagt ned utallige timer for at russen skal ha en trygg russefeiring. I år er det fem år siden den viktige markeringen først fant sted, og ifølge Anne Strandbakk fra lokallaget blir temaet aldri uaktuelt.

Anne Strandbakk tok initiativ til markeringen fordi hun så hvor sårbare ungdommene er i russetiden, og hun ønsker at de skal se dette selv slik at de tar klokere valg. De vil nå fram til russen nettopp nå når de går inn i vårens feiringer, og før de starter sommeren med ferskt sertifikat.

Personskadeforbundet LTN samarbeider med Brann- og redningsetaten og politiet. Arrangementet starter torsdag formiddag med en kortesje gjennom Harstad sentrum, der de bærer kors for de som har omkommet i trafikken de ti siste årene. Etter kortesjen samles de i Scandic Nordic Hall, der presten holder en minnestund for de omkomne. Personskadeforbundet LTN ønsker at russen selv skal føle et eierskap til arrangementet. Det er russepresidentene som leder seansen, det blirmusikkinnslag ved musikklinja på Heggen videregående skole.