På noen fergestrekninger blir prisøkningen opp mot 40 prosent

foto