foto
Slik ser de foreløpige tegningene av vikingehuset på Bjarkøy ut. GULO DESIGN - Visualisering: Esten Jensvold og Benoni Jensvold

I 2030 er det tusen år siden slaget på Stiklestad, der en hær ledet av Tore Hund fra Bjarkøy tok livet av Olav Haraldsson, landets konge. Hans død markerte et nasjonalt vendepunkt og et skille for samfunnsutviklingen i Norge.

Vikingskip

Regionen har en rik vikinghistorie. Tore Hund, født rundt 990 og død en gang etter 1030, var en av de betydeligste høvdingene i Hålogaland. Han hadde gård på Bjarkøy.

Tore Hund var ute i vikingtokter og ledet flere ekspedisjoner nordover til Kolahalvøya og Kvitsjøen i Bjarmeland (dagens Russland). Da Olav Haraldsson ble konge, ble Tore Hund hans lendmann i nord. Over tid surnet forholdet mellom kongen og Tore, det startet med kornmangel i Hålogaland, noe som førte til drap. Drapene førte til hevn og nye drap, og det tvang Tore Hund til å gå i opposisjon til Olav Haraldsson og alliere seg med den danske kongen Knut den mektige. Konflikten endte i det store slaget ved Stiklestad i 1030.

Spredt

Det er gjort funn etter vikinger flere plasser, og  det er små og større prosjekter som hver for seg omhandler vikingtiden eller henter inspirasjon fra den. Det spenner fra private initiativ som fontenen «Selsbanes seil», til ordfører Marianne Bremnes sitt ønske om å få bygget et vikingskip i Harstad sentrum til kommunale initiativ som Lavangen kommunes planer om å bygge et langhus fra vikingtiden basert på funn fra Soløy-utgravingene

Tore Hund

Nå samles flere av disse under paraplyen «I Tore Hunds rike», et prosjekt som skal har som ambisjon å få formidlet vikinghistorien som er en del av vår nasjonale arv, historie og identitet.

– I tillegg er vi i samtaler med Sør-Troms museum, som er i ferd med å bygge en middelaldergård med årestue og ei jordstolpesatt stavkirke som hovedelementer, sier Nina Dons-Hansen, prosjektleder i Sør-Troms regionråd.

Tuft

Dons-Hansen sier det er på høy tid at regionen   samkjører de ulike prosjektene, og mener det er   viktig å komme på banen nå.

Eksempelvis er det eneste synlige beviset etter Tore Hund nausttomta i Nergårdsvika på Bjarkøy, der et lite skilt forteller med få linjer bitte litt om en mektig vikinghistorie.

–Vi kan ikke bare vise fram ei tuft når regionen har spilt så stor rolle i utviklingen av landet, sier hun.

Nasjonalt jubileum

I 2030 blir det en nasjonal markering av hendelsen på Stiklestad, og Stiklestad Nasjonale Kultursenter har fått særskilt ansvar for det.

«1030-2030. Norge i tusen år» er jubileumsarbeidets tittel. Dette bygger på at konsekvensene av Olavs fall på Stiklestad har formet Norge med utvikling av stat, kirke og monarki. Norgeshistoriens lange linjer og mange lag skal fram i lyset på en måte som er relevant i dag.

Betydning

Regionrådet med sine syv kommuner, ser på jubileumsarbeidet som en mulighet til å få formidlet den nordnorske delen og dens betydning for norgeshistorien.

– Overskriften for nasjonaljubileet skaper også rom til å fortelle historien om bakgrunnen for slaget på Stiklestad; den er kompleks og kan forstås på flere måter, sier Dons-Hansen, som har knyttet kontakt med Borghild Lundeby, som leder prosjektet «Stiklestad 2030» for Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Samtidsrelevant

– Vi ønsker at jubileumsmarkeringen skal være inkluderende og samtidsrelevant så vel som et nasjonalt kunnskapsløft, sier Lundeby.

Vikingskipsbygg

De siste årene har regionrådet arbeidet for å få formidlet og markert Tore Hunds historie, og et av målene er å få til et vikingskipsbygg på Bjarkøy.

foto
Slik ser de foreløpige tegningene av vikingehuset på Bjarkøy ut. GULO DESIGN - Visualisering: Esten Jensvold og Benoni Jensvold

Dette arbeidet fortsetter med full kraft.

– Uten kunnskap om vår regions fortid, blir fremtiden fattig. Det er på tide at vår del av norgeshistorien kommer fram.

Viktige år

Lundeby forteller at årene fram mot 2030 er minst like viktig som selve jubileumsåret.

–Vi ønsker engasjement lokalt, regionalt og nasjonalt. Derfor er ideen om «Tore Hunds Rike» veldig positiv, og vi ser fram til å samarbeide med aktørene i nord om å finne faglige innganger til dette. Dette skal bli et jubileum som favner hele Norge.

Må på banen

–Stiklestad ønsker at alle steder som har hatt et høvdingsete skal engasjeres. Det er allerede tatt kontakt med Alstadhaug, Der Hårek fra Tjøtta var vikinghøvding. Vi jobber må med å forankre dette, slik at det blir et virkelig nasjonalt jubileum, sier Dons-Hansen.

Seminar og podcast

Allerede nå i slutten av april arrangerer regionrådet et seminar der  regionens rike historie, spesielt fra vikingtiden, skal frem i lyset og diskuteres.

28. april er fagfolk, professorer, direktører og  kunnskapsrike forelesere hentet inn til Trondenes Historiske Senter for å kaste lys over hendelsene for tusen år siden og konsekvensene de har hatt.

– Vi ønsker å løfte frem «Tore Hunds rike» – og vi ønsker å være med på veien frem mot tusenårsmarkeringen for slaget på Stiklestad i 2030. Fagseminaret er kunnskapspåfyll for næringsaktører, historieinteresserte, ildsjeler, politikere og andre som brenner for at regionens historie skal opp og frem, sier Dons-Hansen.

I tillegg planlegges en Podcast om og med regionens rike vikinghistorie.

–Men det er ingen tvil om at det er vikingskiphuset som er den største og viktigste satsingen vår. Tore Hunds skip som myten sier het Gullbringa, var større enn både Oseberg og Gokstad-skipet, og både det og vikingehistorien her fortjener sin rettmessige plass.

Her kan du lese hele utgaven: