Markerer ulykkesdagen i Harstad med aktivitetstog: Skal forebygge fallulykker