Markerer ulykkesdagen i Harstad med aktivitetstog: Skal forebygge fallulykker

foto
Aktivitetsgruppa til Harstad kommune skal fredag den 13. gå i tog gjennom Harstad for å hindre ulykker. Foto: Harstad kommune