Fare for streik i varehandelen, gjelder også ansatte ved butikker i Harstad

foto