Nav-Kristin vil importere flere folk, og mobilisere flokken som ikke er i arbeid