foto
FORLOVEDE: Terje Strat (46) og Merethe Amundøy (54) hadde kanskje ikke kjent hverandre, hadde det ikke vært for at Merethe fikk seg jobb i byssa på Anna Rogde. Nå blir det bryllup i skonnerten. Foto: Marie Øvrum

Anna Rogde brakte dem sammen – lørdag gifter de seg på skonnerten: – Merethe og hundene reddet meg