Flytter ut av Bysenteret etter bare 10 måneder

foto