Har sendt ut to farevarsler: – Hold deg unna bratte skråninger