Har vedtatt budsjett i balanse – legger ned aldershjem