Sendt til sykehus med helikopter etter arbeidsulykke