Lørdag 15. juli hadde årslaget sitt årsmøte, som vanlig med godt oppmøte etter lørdagskafèen.

Fra styret ble det fremmet forslag om støtte til operasjonsrobot ved UNN Harstad.

Det var bred oppslutning i årsmøtet om bevilgingen.