Prosessfullmektig: – Larsen er overhodet ikke blitt hørt

foto