Ber koronarammede bedrifter om å snarest søke penger

foto
Næringsrådgiver: Per- Åge Nygård oppfordrer alle som har hatt omsetningstap i forbindelse med koronaen til og søke. Foto: Morten Hagen