Tron er én av pilotene som skal vokte norsk luftrom fra Evenes: – Et fantastisk fly å manøvrere

foto