Foreslår å ta mer hensyn til naboene når disse ønskes etablert