Spesialenheten gjennomgår lydlogger og tar nye avhør

foto