Martins stilling forsvinner, men arbeidsoppgavene videreføres

foto