Avhørte mistenkt om kattedrap – nå er saken henlagt

foto