Jordnagler veifyllingen mot riksveien for å klargjøre til påkjøringsrampen

foto