Får fritak fra streiken – tiendetrinnet møter til vanlig skole fra onsdag

foto