Dette husker harstadværinger best fra 2022 – én ting skiller seg ut