Vil ha orientering om det er laget vedlikeholdsplan for det nye torgområdet