- Vi er bekymret over rammene i helse- og omsorgssektoren.

Det sa eldrerådets Ivar Østberg fra talerstolen i kommunestyret.

- Vi registrerer at veksten i hjemmetjenestene skyldes den enorme veksten for de under 67 år - to tredeler. Vi har en del eldre i kommunen som gjennom et langt liv har jobbet i deltidsstillinger og som blir minstepensjonister. Det er forunderlig at ingen har tatt opp vårt forslag om en gjennomgang av turnuser med fokus på alternative turnuser for å øke effektiviteten.

- Vi har ikke forslagsrett, men jeg anmoder kommunestyret om å oversende vårt forslag, sa han.

- Det er ivaretatt av omstillingssaken vil skal ha senere i dag, sa Maria Serafia Fjellstad.

- Det bør også med i virksomhetsplanen, kommenterte Østberg.