Senterpartiets Noralf Leitring tar opp fergeproblemene i kommunestyret torsdag.

Interpellasjonen dreier seg om ny anbudsperiode for fergetrafikken over Toppsundet.

Leitring takker ordfører i Harstad, Marianne Bremnes, for godt engasjement i forbindelse med "de svært mange utfordringer fergetrafikken både på Toppsundsambandet og Bjarkøysambandet har hatt og fortsatt har i inneværende anbudsperiode."

- De negative hendelsene har vært så mange og så frustrerende, at jeg finner det lite hensiktsmessig å komme inn på dem i dette framtidsrettede spørsmålet til ordføreren. Uten å overdrive, så måtte vi kanskje hatt et eget kommunestyremøte for å beskrevet, diskutert og evaluert alle hendelsene på en forsvarlig måte, skriver Leitring.

- Når Bjarkøyforbindelsene er ferdig i 2017/18, er det kun et fergesamband igjen i Harstad kommune, så nå handler det om å ha sterk fokus på forberedelser og planlegging av gode strategier i forbindelse med utlysning av ny anbudsrunde for driften av fergetrafikken mellom Stornes og Bjørnerå. Det er Troms fylkeskommune gjennom Troms fylkestrafikk, som har ansvar for hele prosessen med å få på plass en fergedrift som er samfunnsmessig og driftsmessig forsvarlig for pendlere, næringsliv og alle andre reisende. Fergedriften over Toppsundet skal gi grunnlag for vekst og positiv utvikling i øyriket nord for Harstad, skriver Leitring.

- Ordføreren og Harstad kommunestyret kan og må påvirke Troms fylkeskommune så sterkt som mulig til at det i neste anbudsperiode etableres et effektivt og framtidsrettet fergetilbud over Toppsundet.

Spørsmålet til ordføreren blir som følger:

- Hvordan er prosessen og tidsaspektene fram mot utlysning av en ny anbudsrunde for fergekontrakt for Toppsundsambandet?

Hva tenker ordføreren om at Harstad kommune kanskje bør sette ned en komite som skal arbeide fram gode strategier for å påvirke til best mulig grunnlag for et godt anbudsdokument? (Jmf. Tidligere etablering av Veikomiteer ifm Toppentunnelen og Liantunnelen på Grytøya.)

Hva tenker ordføreren om at en eventuell slik komite må bestå av personer med anbudskompetanse, næringsdrivende og pendlere i øyriket?

Hvilke strategier mener ordføreren er viktige ut over de som her er nevnt?