Venter DNA-svar mot slutten av uken men fullstendig obduksjon kan ta måneder

foto