Det var klokken 07.00 torsdag morgen at operasjonssentralen ved Midtre Hålogaland politidistrikt fikk inn meldingen.

- Trefningen fant sted på E10 like etter Boltåskrysset i Skånland kommune. Elgen skal ha kommet fort til hektene etter sammenstøtet og stakk deretter til skogs, sier Grete Birkeland, operasjonsleder ved Midtre Hålogaland politidistrikt.

- Viltnemda i kommunen er kontaktet og det vil ventelig skje et søk etter elgen.

- Det er ikke meldt om skader på personer eller materielle skader etter hendelsen på E10 i dag tidlig, opplyser Grete Birkeland til ht.no.