Sykehusene i Narvik og Stokmarknes, vil få utføre mindre inngrep. De vil få langt mer dagkirurgi enn i dag.

Dette er ett av forslagene som den kirurgiske faggruppen ved foretaket har levert til fagsjef Harald Noddeland. Faggruppen har ikke levert en enstemmig innstilling, for det skal være sterk uenighet blant gruppenes medlemmer.

Fagsjef Harald Noddeland bekrefter at det har kommet flere innspill fra den kirurgiske faggruppen.

– Jeg må presisere at ingenting er avgjort, for vi er inne i en prosess der alle ansatte skal få sagt sin mening. Først når alle har kommet med sine innspill, lager administrasjonen en innstilling til styremøtet 3. november, sier han.

INVITERER: Fagsjef Harald Noddeland inviterer alle ansatte til å være med på å diskutere oppgavefordelingen mellom sykehusene i Harstad, Narvik og Stokmarknes. Foto: Odd Leif Andreassen