Frykter massedød av måser. Nå vil han ha nedsatt fartsgrense