Dette svarer vegvesenet: – Ingen planer om utbedring