Foreslår å øke festeavgiften i sitt budsjettforslag