Frank (16) sørger for skjold til Tore Hund-jubileet

foto