Det mikroskopet er for biologien, blir denne databasen for språkvitenskapen, skriver forskning.no i dag på sine nettsider.

Prosjektet blir en storsatsning ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), og ledes av den erfarne språkforskeren Janne Bondi Johannessen.

Prosjektgruppen samler og systematiserer nå hundrevis av timer med video- og lydopptak av ulike talesituasjoner. All tale skal skrives ut på standard bokmål, for så å legges ut i en søkemotor på nett. Dermed kan forskere lett søke opp hele samtaler eller bare enkeltord, slik at både lyd, bilde og tekst er koblet sammen.

Det er allerede samlet inn godt over en million ord, men databasen vil sannsynligvis inneholde langt over dobbelt så mange når den står klar til bruk, melder forskning.no.