I fjor avfødte jordmødre i Harstad den nye Nordlyskonferansen med tittelen «Den normale fødsel og barseltid». Det ble en suksess, forteller Liza Olsen-Bremmeng, Katrine Holm Lamo og Katja Karlsen.

– Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger. Det tar nok likevel et par runder før dette tilbudet blir godt kjent. Vi ønsker at dette skal være en nasjonal konferanse, og er glad om det kommer folk fra hele landet, sier de.

Trioen står i spissen for arrangementet, som i fjor samlet drøyt 50 fagfolk, uten at man dermed kun henvender seg til fagfolk.

– I fjor deltok ei barselgruppe. Nå er det enda en måned til konferansen, så det er tidlig å si hvor mange som kommer i år, men det vi har fått av påmeldinger til nå, kommer fra hele landet, sier trioen.

Kunnskap er viktig

Hensikten med konferansen er å dele kunnskap, ikke minst for å hindre at den grunnleggende jordmorkompetansen forsvinner. Og bekymringen kan være reell. Stadig flere føder sine barn med bruk av medikamenter og teknisk utstyr. Arrangøren ønsker i størst mulig grad normalfødsler.

– Vi jobber innenfor et felt som er nyttig for alle å vite noe om. Kunnskap er viktig, sier de og nevner akupunktur, og fødselsmekanikkens påvirkning av det nyfødte barnet blant temaene som tas opp.

Kunnskap er ikke minst viktig for å avlive myter om de smertefulle fødslene.

– I alle fødsler er det elementer som er normalt. Vi ønsker å ivareta det normale, for det gagner fødekvinnen, det gagner barnet og det gagner familien. Vi ser for eksempel av innblanding i fødselsforløpet kan få innvirkning på amming.

Stol på naturen

Folk må være klar over naturen, være trygg på naturen, og hvordan den virker, mener de.

– Har man kjennskap til hvordan naturen jobber, har man kommet langt. Økt kunnskap kan føre til flere naturlige fødsler. For ikke alle er klar over at epidural kan gi komplikasjoner, selv om den i noen tilfeller kan være bra.

Nordlyskonferansen er ikke bare en konferanse for «menigheten».

– Vi ønsker særlig å nå dem som har gått seg inn i et sykehusspor, som har sluttet å stole på naturen.

Påvirkning

Kunnskapen som deles på Nordlyskonferansen kan være nyttig, og ikke bare for fagfolkene som er dem som kan påvirke kvinner som venter barn.

– Får vi barselgruppene med, kan de påvirke andres innstilling til fødselen. Fødselen ligger nemlig også i hodet, sier Olsen-Bremmeng, Holm Lamo og Katja Karlsen.

Nordlyskonferansen finner sted i Harstad 15. og 16. februar.