Her skal det sprenges igjen – stenger hovedveien også i dag