Ber folk om hjelp til å gi flyktninger jobb og husrom