Denne butikken kommer til det nye kjøpesenteret

foto