– Ikke riktig at dagens struktur betyr sentralisering

foto