Her er den nye oppstillingsplassen for Harstad-taxiene