– Kan utfordringene løses hvis vi får vekk veien forbi Arena Larsneset, og legger veien gjennom Torvet?

foto