Ny leder for tingretten i Midtre Hålogaland er ansatt