Prosjektlederen for Hålogalandsveien: – Proposisjonen om bompengerer viktigere enn NTP

foto