- Oppdretts-vedtaket er lite gjennomtenkt og forhastet