Onsdag 31. januar går jorda mellom sola og månen, og hindrer dermed at sollyset når månens overflate. Dermed får vi den første supermåneformørkelsen i 2018.

Ifølge nettstedet timeanddate.no var formørkelsen mest synlig i Harstad klokka 15:03 onsdag.

- Den største delen av formørkelsen inntreffer når månen er like under horisonten. Den beste tiden for å se formørkelsen i Harstad vil være rundt denne tiden. Månen er nær horisonten, så du må ha helt fri sikt eller befinne deg på det høyeste punktet i nærheten.

Begrepet «supermåne» brukes om de tilfellene der månen viser full fase samtidig som den befinner seg nærmest jorda. Når supermåne og total måneformørkelse forekommer samtidig, kalles fenomenet litt uhøytidelig for supermåneformørkelse.

Forrige gang en supermåneformørkelse fant sted i Norge var 28. september 2015. Siden 1900 har det inntruffet seks supermåneformørkelser. Fenomenet oppstår svært sjeldent.

– Ved måneformørkelser kan man faktisk se jordens krumming i skyggen som kastes på månen. Det er greit å vite om noen fremdeles lurer på om jorden er rund, sier romforsker Pål Brekke til NRK.

I prinsippet skulle egentlig månen blitt helt mørk når jorden skygger totalt for månen.

Formørkelsen starter før Månen kommer over horisonten her til lands. Månen (nærmere bestemt dens øvre rand) står denne dagen opp kl 16:32 i Oslo, 16:09 i Trondheim, 15:14 i Bodø, 14:43 i Harstad, 14:18 i Tromsø, 13:36 i Hammerfest og 13:28 i Kirkenes.

Det er derfor bare nord i landet, i praksis fra Sør-Troms og nordover, at man kan oppleve (deler av) den totale fasen. Selv helt nord i Norge vil Månen stå svært lavt på himmelen under totaliteten, så det er avgjørende å ha fri horisont mot nordøst.