Thomas startet Audio Light sammen med bandmedlem og trommeslager Rudi Brevik i 2003. De var begge musikere og spilte og turnerte i flere ulike bandkonstellasjoner da de bestemte seg for å satse på å skaffe seg eget utstyr.

– Vi innså at dersom vi skulle leve av musikken måtte vi eie det meste av utstyret vi brukte selv. Vi måtte rett og slett ha med hele vår egen utstyrspakke på turneer og spillinger for å slippe alle leiekostnadene. I flere år brukte vi alt vi tjente på spillinger til å kjøpe utstyr, egen lastebil og betale forsikringer på utstyret. Vi tok ikke ut en krone i lønn, da vi var begge i fast jobb hos Marios Musikk. I tillegg fikk vi svært gode betingelser gjennom Jan Santocono hos Marios Musikk på innkjøp av utstyr, noe som i oppstartsfasen ga oss nødvendig fødselshjelp som gjorde det mulig for oss å bygge opp et bredt spekter av lyd, lys og instrumenter til langt større produksjoner enn bare våre egne, forteller Thomas.

70 gitarer

De to brødrene hevder de begge er genuint interessert i musikkutstyr. Thomas har ifølge rykter nærmere 70 gitarer i sin egen besittelse. Martin er pianist/keyboardist og har av naturlige plassårsaker ikke det samme antall instrumenter som sin eldre bror. Men etter et besøk på lageret til Audio Light er det umulig å ikke la seg imponere over mengden utstyr de kan tilby ulike arrangører.

Alle jobber like viktig

– For å kunne overleve som lyd- og lysutstyrsleverandør i Nord- Norge må du kunne levere alt fra et enkelt mikrofonstikk til store eventarrangementer både inne- og utendørs. Det handler hele tiden om å levere en profesjonell produksjon, uansett størrelse og omfang. En dårlig levert produksjon på for eksempel Tonehuset kan lett resultere i at du mister en stor jobb andre steder dersom du ikke leverer. Derfor er det viktig å minne oss selv på at alle jobber er like viktig, sier Thomas og Martin.

foto
Thomas Nordvik Olsen i Bakgården. Foto: Øivind Arvola

Thomas husker godt Audio Lights første leveranse til en større konsert.

Hanne Boel

– Det var til Hanne Boels konsert i Nordic Hall i 2005. Det var første gang vi fikk en kontrakt med konkrete kravspesifikasjoner i forhold til utstyr de krevde levert på scenen. Siden da har vi levert til et utall av større og mindre arrangementer, men det store gjennombruddet for oss kom nok i 2010 da vi fikk det meste av lyd- og lysleveranser til Bakgården, der både CC Cowboys, Donkeyboys og Madcon sto på plakaten. Selv om vi på langt nær hadde alt utstyret som trengtes og måtte låne mye fra forskjellige steder, var dette arrangementet med på å åpne mange nye dører for oss, sier han.

Stor betydning

Audio Light har i dag en rekke faste oppdrag, blant annet for Forsvarets Musikkorps Nord- Norge (FMKN) og ved behov også for Harstad Kulturhus.

– Oppdragene vi har hatt for dem de senere årene har lært oss utrolig mye. Enten det har dreid seg om alt fra enkel lyssetting til større arrangementer med betydelig scenetekniske leveranser, er vi helt avhengige av å levere topp produksjoner hver gang. FMKN består av gjennomført profesjonelle musikere som krever at jobben vi gjør også er profesjonelt utført.

foto

– Kulturhuset har også betydd mye for oss. Her har vi innhentet mye kunnskap og kompetanse fra et topp proft miljø som er utrolig dyktige og rutinerte. Denne lærdommen har vi tatt med oss i måten vi selv utfører våre oppdrag på, forteller Thomas og Martin.

Festivaler

Bakgården er nevnt. Finnsnes i fest, Fæsterålen, Villmarksrocken på Setermoen, underleverandør til Kongsberg Jazzfestival, Harstadkonferansen samt en rekke eventarrangementer, er bare noen av oppdragene de etter hvert har fått på CV-en sin. Ambisjonene fremover er å utvide denne listen betydelig.

– Vi håper å få innpass på to-tre større festivaler i årene som kommer. Vi mener vi har den nødvendige kompetansen som kreves for å kunne levere store produksjoner til for eksempel Festspillene i Nord-Norge. Derfor leverte vi også inn anbud i år, men nådde dessverre ikke opp. Vi tar også sikte på å utvide staben for å kunne ta på oss flere oppdrag samtidig, samt drive med mer direkte utleie av scene, lyd og lys.

Dømt ut fra siste jobb

– Vi er i en bransje der den teknologiske utviklingen skyter voldsom fart. Dette er definitivt ingen bransje i nedgang, slik en rekke andre bransjer merker det. Behovet for vår bistand innen konferanser, event, show og konserter har økt voldsomt de seneste årene, og lite tyder på at dette vil stoppe opp på enda en stund. Vi har etter hvert opparbeidet oss et marked som strekker seg fra Bodø i sør til Nord-Troms i nord. Årsaken til det kan være at den viktigste markedsføringen for oss først og fremst handler om den jobben vi gjør på hvert enkelt oppdrag. Du blir alltid dømt ut fra den siste jobben du gjør. Ryktene sprer seg raskt dersom du ”driter deg ut” og gjør en dårlig jobb. Heldigvis har vi unngått de store blemmene, sier brødrene Nordvik Olsen.

Forståelse

Begge innrømmer at jobben de har ikke nødvendig passer for alle, og at de tidvis må ofre helger og fritid med familien.

foto

– Dette er nok definitivt ingen 9–5 jobb. Svært mange arrangementer foregår i helgene, ofte langt utenfor Harstads grenser. Det betyr mye reising, ikke sjelden fra torsdag til sent søndag kveld eller natt til mandag før man er hjemme igjen. Det er nok ikke like enkelt for alle å leve slik vi gjør, selv om det for oss etter hvert har blitt en livsstil. Men heldigvis forstår de hjemme hva som kreves og gir oss all støtte hele veien.

– Og så er det jo en gulrot med det hele også da, røper Thomas og Martin.

– Vi får oppleve det nesten ingen andre får: Vi treffer mennesker i en opplevelsesmodus – en slags lykkerus – over det de får oppleve gjennom artistene på scenen. Og så får vi innsikt i alle ”hemmelighetene” knyttet rundt artistene, ikke minst backstage. Nei, du trenger ikke prøve å få vite noen av disse. Vi har taushetsplikt! Men mye gøy har det vært, kan vi trygt si, medgir Thomas og Martin.

Los Angeles

Selv om mye av tiden til de to musikerne går med til å drifte Audio Light håper de fortsatt å kunne bruke noe tid på å spille selv også.

Thomas har tatt musikerutdannelse i Los Angeles der han var i to år og blant annet studert innen lyd- og studioteknikk, mens Martin studerte keyboard-technology i ett år i samme by. Begge har spilt i en lang rekke ulike bandkonstellasjoner i Harstad opp gjennom årene.

– Vi har ikke sluttet å spille, selv om vi ikke spiller like mye som før. Vi er nødt til å være mer selektiv i forhold til spillejobber. Derfor prioriterer vi jobben i Audio Light, det er tross alt den vi lever av og det som er vår store lidenskap, sier Thomas og Martin Nordvik Olsen.