Denne kraftkommunen taper millioner på egen produksjon i 2021

foto