Vurderer kommunal parsellhage – ønsker å invitere til folkemøte

foto