– Harstad kan bli akterutseilt i det grønne skiftet

foto