Hans-Ove har ansvaret for at vi blir varslet ved krig og store ulykker