– Vi skal sørge for at dette blir en årlig tradisjon

foto